VisuEEL WIEL 

  • Het visuele wiel daagt je  visueel uit.
  • Opdracht 1. Draai aan het wiel
  • Opdracht2. Teken het voorwerp in exact 3 minuten.  Niet meer en niet minder.
  • Opdracht3. Teken het voorwerp in exact 1 minuut.  Niet meer en niet minder
  • Opdracht4. Teken het voorwerp in exact 20 seconden.  Niet meer en niet minder
  • Opdracht5. Teken het voorwerp in exact 10 seconden.  Niet meer en niet minder
  • Opdracht6. Toon het laatst getekende aan het publiek.  En laat ze raden.   Wat heb je geleerd uit deze oefening?